مهم ترین روش های درمانی فیزیوتراپی

الکتروتراپی


الکتروتراپی یا برق درمانی یکی از روش های درمانی در فیزیوتراپی است.
در این روش ازعوامل فیزیکی مانند تحریکات الکتریکی، مادون قرمز، فرابنفش و لیزر با هدف کاهش درد و التهاب، رفع گرفتگی های عضلانی، بهبود خشکی مفاصل و تقویت عضلات استفاده می شود.

منوال تراپی


تکنیک های منوال تراپی (درمان دستی) بر روی مفاصل و عضلات بدن با هدف کاهش درد و رفع اختلالات حرکتی مفاصل انجام می گیرد.کشش عضلات و مفاصل ، ماساژ سطحی و عمقی بافت نرم ، فشار درمانی و جا اندازی مفاصل در این روش درمانی بکار می روند.

تمرین درمانی


تمرین درمانی تجویز تمرینات ورزشی توسط فیزیوتراپیست است که بمنظور تقویت عضلات، بهبود انعطاف‌پذیری، ثبات و تعادل بدن انجام می گیرد.
هدف ازتمرین درمانی تسریع بهبودی و بازگشت به وضعیت طبیعی و کاهش عوارض ناشی از بیماری است.

 


فیزیوتراپی و فواید آن


فیزیوتراپی شاخه ای تخصصی از علم پزشکی و از مهم ترین ارکان توانبخشی بیماران است.
فیزیوتراپی شیوه ای در درمان اختلالات حرکتی،بیماریها‌ی عضلانی-اسکلتی و بیماریهای مغز و اعصاب با استفاده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ، درمان دﺳﺘﯽ و جریان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ است.
هدف فیزیوتراپی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، درﻣﺎن، ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ، ارتقای عملکرد جسمانی و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ جامعه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
روشهای درمانی فیزیوتراپی بر مبنای نوع بیماری متفاوت است.
بسیاری از بیماران از جمله بیماران سکته مغزی و فلج مغزی به علت ناتوانی های حرکتی نیازمند خدمات فیزیوتراپی در منزل هستند.
فیزیوتراپی در منزل بیماران کم توان حرکتی نیازمند علم و تجربه قوی متخصص فیزیوتراپی (فیزیوتراپیست) میباشد.
فیزیوتراپی در منزل برای بیماران کم توان حرکتی و سالمندان نیازمند به فیزیوتراپی امری ارزشمند محسوب می شود.
با دریافت خدمات فیزیوتراپی در منزل می توان از ترافیک های شهری دور ماند و در وقت و هزینه نیز صرفه جویی کرد.

  • مدیریت : متخصص فیزیوتراپی محمدرضا جانپور. نظام پزشکی: ف۴۹۳۹
  • فارغ التحصیل از دانشکده علوم توانبخشی تهران
  • ارائه ی خدمات فیزیوتراپی در منزل و مطب در استان تهران
  • آدرس مطب : نارمك – خ مدني – ك شهید فتاحی
  • تلفن تماس: 09122655648
    77809962