آشنایی با ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ و شاخه های آن

نویسنده مطلب: فیزیوتراپیست محمدرضا جان پور

آشنایی با ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ و شاخه های آن

ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ نیازمند ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﯾﺎ هر نوع آسیبی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ عملکردی چه فیزیکی و چه ذهنی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ بازیابد.

ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻭﺳﯿﻌﯽ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ است که ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ بیماریهایی مانند ﺳﮑﺘﻪ مغزی، ﺿﺎﯾﻌﺎﺕ ﻧﺨﺎﻋﯽ، شکستگی ها، ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰﯼ، آسیب مغزی، فلج مغزی،
اختلالات ذهنی مانند اوتیسم، ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ، ﮐﻢ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ، ﺍﺧﺘﻼﻝ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ، ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺗﻌﺎﺩﻝ و …
بتواند تا حد امکان توانایی های گذشته خود را بازیافته و زندگی با کیفیت تری داشته باشد.

ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺑﺎﺯﺗﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯼ ﻓﺮﺩی که دچار اختلال عملکردی شده است میباشد.
در ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ  بیماران هیچ دارویی تجویز نشده و به همین دلیل توانبخشی از درمان های ایمن محسوب میشود.

ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻧﯽ بکار میرود که ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯼ ﺟﺴﻤﯽ، ﺫﻫﻨﯽ ﻭ … ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻞ هستند.

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯼ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ

  • ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮﺍﭘﯽ
  • ﮐﺎﺭﺩﺭﻣﺎﻧﯽ
  • ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ
  • ﺷﻨﻮﺍﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ
  • ﮔﻔﺘﺎﺭﺩﺭﻣﺎﻧﯽ
  • ﻃﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ
  • ﻣﺪﺩﮐﺎﺭﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
  • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ
  • ارتوپدی فنی

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *