بایگانی‌روزانه: مرداد 8, 1396

باورهای نادرست در ارتباط با ایدز

باورهای نادرست در ارتباط با ایدز

نویسنده مطلب: فیزیوتراپیست محمدرضا جان پور باورهای نادرست در ارتباط با ایدز برخلاف تصور عموم ایدز بیماری غیرقابل درمان نیست و در حال حاضر درمان‌های مناسبی برای بیماری ایدز شناخته...