بایگانی‌روزانه: مرداد 17, 1396

کمردرد و چسبندگی مهره های کمر

کمردرد و چسبندگی مهره های کمر

نویسنده مطلب: فیزیوتراپیست محمدرضا جان پور کمردرد و چسبندگی مهره های کمر چسبندگی مهره های کمری اغلب برای توصیف اتصال مهره پنجم کمری و مهره اول خاجی بکار میرود. این...

راهکارهای تشخیص علت درد زانو

راهکارهای تشخیص علت درد زانو

نویسنده مطلب: فیزیوتراپیست محمدرضا جان پور راهکارهای تشخیص علت درد زانو تاریخچه بیمار پزشک از بیمار در ارتباط با نوع درد، شدت، محل درد و زمانی که درد ایجاد شده...

تمرینات اصلاحی موثر در درمان اسکولیوز

تمرینات اصلاحی موثر در درمان اسکولیوز

نویسنده مطلب: فیزیوتراپیست محمدرضا جان پور تمرینات اصلاحی موثر در درمان اسکولیوز فیزیوتراپی و تمرینات اصلاحی نقش‌ مهمی در درمان اسکولیوز دارند. در این مقاله به برخی تمرینات مفید در...