بایگانی‌روزانه: مرداد 20, 1396

آشنایی با ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ و شاخه های آن

آشنایی با ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ و شاخه های آن

نویسنده مطلب: فیزیوتراپیست محمدرضا جان پور آشنایی با ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ و شاخه های آن ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﯽ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ نیازمند ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﻮﺩ...

آشنایی با آناتومی مفصل زانو

آشنایی با آناتومی مفصل زانو

نویسنده مطلب: فیزیوتراپیست محمدرضا جان پور آشنایی با آناتومی مفصل زانو مفصل محلی است که دو استخوان در کنار هم قرار گرفته و بر روی هم میلغزند. کپسول مفصلی نیز...