دسته: علوم پایه(آناتومی و فیزیولوژی)

علوم پایه(آناتومی و فیزیولوژی)

آناتومی علمی است که از شناسایی بخش های گوناگون بدن صحبت می کند.

Anatomyاز دو کلمه Ana به معنی برداشتن و tome به معنی بریدن تشکیل شده است

معادل فارسی آن کلمه کالبدشناسی یا تشریح است.

واژه آناتومی برگرفته از لغت یونانی temnein به معنای بریدن و قطع کردن است

این علم به وضوح به ریشه خود برمی گردد: یعنی تشریح کردن و کالبدشکافی.

آناتومی علمی است که ساختارهای بدن را به طور ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک مطالعه می کند.

به طور معمول منظور از کلمه آناتومی بررسی ساختارهایی است که در حال طبیعی بدون نیاز به میکروسکوپ قابل مشاهده اند.

فیزیولوژی (Physiology) یا کاراندام‌شناسی دانش عملکرد سامانه‌های زنده است

یکی از مهمترین شاخه‌های زیست‌شناسی (بیولوژی) است

به مطالعه اعمال حیاتی موجود زنده، اندام‌ها، بافت‌ها، سلول‌ها و عناصر سلول می‌پردازد.

فیزیولوژی، تکامل و توسعه این اعمال در یک گونه و در یک موجود زنده و همچنین تغییرات و تطابق آنها با شرایط محیطی متغیر را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

فیزیولوژی دانش بررسی نحوه کارکرد اندام‌های مختلف بدن می‌باشد.

فیزیولوژی از شاخه‌های زیست‌شناسی که خود به زیرشاخه‌های فیزیولوژی جانوری، فیزیولوژی گیاهی، فیزیولوژی سلولی و فیزیولوژی پزشکی (انسانی)، نوروفیزیولوژی، فیزیولوژی ورزشی و… تقسیم می‌شود.

فیزیولوژی همچنین یکی از دانش‌های پایه‌ای در پزشکی است که ارتباط تنگاتنگی با دانش کالبدشناسی (آناتومی) دارد.

علوم پایه(آناتومی و فیزیولوژی) از جمله علومی است که دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و پیراپزشکی باید کاملا بر آن احاطه داشته باشند.

تفاوتهای شکستگی های استخوان در بچه ها و بزرگسالان

تفاوتهای شکستگی های استخوان در بچه ها و بزرگسالان

تفاوتهای شکستگی های استخوان در بچه ها و بزرگسالان نویسنده مطلب: فیزیوتراپیست محمدرضا جان پور اگرچه هر استخوان در بدن چه در بزرگسالان و چه در بچه ها ممکن است...

آشنایی با روشهای درمان شکستگی باز استخوان

آشنایی با روشهای درمان شکستگی باز استخوان

آشنایی با روشهای درمان شکستگی باز استخوان نویسنده مطلب:فیزیوتراپیست محمدرضا جان پور اهداف درمان شکستگی های استخوانی باز عبارتند از: .حفظ جان و سلات عمومی بیمار .حفظ نمودن اندام آسیب...

شکستگی استخوان چیست؟انواع آن کدامند؟

شکستگی استخوان چیست؟انواع آن کدامند؟

شکستگی استخوان چیست؟انواع آن کدامند؟ نویسنده ی مطلب: فیزیوتراپیست محمدرضا جان پور شکستگی استخوان از جمله مهمترین آسیب های بدنی است که بطور معمول بدنبال ضربه وارده به آن ایجاد...