دسته: مقالات ژنتیک

مقالات ژنتیک

ژنتیک  بخشی از دانش زیست‌شناسی است

به وراثت و تفاوتهای جانداران می‌پردازد.

بوسیله قوانین و مفاهیم موجود در این علم می‌توانیم به همانندی یا ناهمانندی دو اندامگان نسبت به یکدیگر پی ببریم

بدانیم که چگونه و چرا چنین همانندی یا ناهمانندی در داخل یک جامعه گیاهی و یا جامعه جانوری، بوجود آمده‌است.

دانش ژن‌شناسی، دانش جابجایی داده‌های زیستی از یک یاخته به یاخته‌ای دیگر و یا از پدر و مادر به نوزاد و نسلهای آینده می‌باشد.

ژن‌شناسی با چگونگی این جابجایی‌ها که باعث نشانگانها، دگرگونی‌ها و همانندی‌ها در اندامگان‌ها می‌باشد، سر و کار خواهد داشت.

دانش ژن‌شناسی به سرشت فیزیکی و شیمیایی این داده‌ها نیز می‌پردازد.

تاریخچه ژنتیک

علم زیست شناسی ، هرچند به صورت توصیفی از قدیمی‌ترین علومی بوده که بشر به آن توجه کرده است. اما از حدود یک قرن پیش این علم وارد مرحله تازه ای شد که بعدا آن را ژنتیک نامیده‌ و این امر انقلابی در علم زیست شناسی بوجود آورد.در قرن هجدهم ، عده‌ای از پژوهشگران بر آن شدند که نحوه انتقال صفات ارثی را از نسلی به نسل دیگر بررسی نمایند ولی به دو دلیل مهم که یکی عدم انتخاب صفات مناسب و دیگری نداشتن اطلاعات کافی در زمینه ریاضیات بود، به نتیجه‌ای قابل رضایت نرسیدند.

ژنتیک را می‌توان به هفت گروه تقسیم‌بندی نمود

  • ژنتیک مندل
  • ژنتیک جمعیت
  • ژنتیک مولکولی
  • ژنتیک بالینی
  • ژنتیک رفتاری
  • ژنتیک اصلاح دام
  • ژنتیک پزشکی
  • ژنتیک محاسباتی

مقالات ژنتیک با پیشرفت روزافزون این رشته در حال افزایش است

تای ساکس چیست ؟

تای ساکس چیست ؟

تای ساکس چیست ؟ نویسنده مطلب: فیزیوتراپیست محمدرضا جان پور هنگامی که پروتئین های چرب در مغز انباشته شوند میتوانند موجب آسیب به بینایی ، شنوایی و رشد حرکتی و...