آرنج

مرداد 22, 1396
شکستگی ساعد در کودکان

شکستگی ساعد در کودکان

نویسنده مطلب: فیزیوتراپیست محمدرضا جان پور شکستگی ساعد در کودکان شکستگی های ساعد که اغلب در اثر زمین خوردن رخ میدهد یکی از شکستگی های شایع است که مکانیسم آن در کودکان با بزرگسالان متفاوت است. کودکان اغلب در حین زمین […]
مرداد 13, 1396
آسیب‌ های شایع آرنج

آسیب‌ های شایع آرنج

نویسنده مطلب: فیزیوتراپیست محمدرضا جان پور آسیب‌ های شایع آرنج شکستگی آرنج شکستگی آرنج اغلب به علت افتادن روی زمین در حالیکه بازو باز است رخ میدهد. این شکستگی اغلب با درد شدید، تورم، کبودی و بد شکلی مفصل همراه […]
تیر 30, 1396
دررفتگی مفصل آرنج، علائم و راههای درمان

دررفتگی مفصل آرنج، علائم و راههای درمان

نویسنده مطلب: فیزیوتراپیست محمدرضا جان پور دررفتگی مفصل آرنج دررفتگی وضعیتی است که دو استخوان در جهت مخالف یک مفصل حرکت کرده و از محل قرار گیری مناسب خود خارج شده و در نتیجه سطوح آن‌ها با یکدیگر تماس نداشته […]