دسته: لگن و ران

لگن و ران

 

آناتومی لگن

لگن، لگن خاصره یا پلویس (Pelvis) شامل کمربند لگنی در جلو و استخوان‌های خاجی و دنبالچه در پشت میباشد.

استخوان نیم‌لگن (هیپ) استخوان منفردی است

از چسبیدن سه استخوان جنینی به نام استخوان تهیگاهی، شرمگاهی و نشیمنگاهی بوجود آمده‌است.

از مجموع دو نیم‌لگن، استخوان خاجی و دنبالچه فضایی بوجود می‌آید که به آن لگن خاصره می‌گویند.

استخوان ران به سطح خارجی تحتانی این استخوان مفصل می‌شود

کمربند لگنی (Pelvic Girdle) از دو استخوان «بی‌نام»ایجاد می‌شود

در جلو به هم مفصل شده‌اند و سیمفیزیس پوبیس را به وجود می‌آورند.

اندام تحتانی با کمربند لگنی به ستون مهره‌ها پیوند دارد.

استخوان ران از بالا در ناحیه استابولوم با استخوان لگن و از انتها در ناحیه زانو با استخوانهای ساق پا و کشکک مفصل میشود.

این استخوان بلندترین اندام در بدن انسان و در عین حال حجیم‌ترین و قوی‌ترین استخوان نیز هست.

آناتومی ران (فمور)

استخوان ران انسان به طور میانگین ۴۸ سانتیمتر درازا و ۲٫۳۴ سانتیمتر قطر دارد و می‌تواند تا ۳۰ برابر وزن یک انسان بالغ را تحمل کند.

سر استخوان ران به شکل گرد و مدور بوده و حالت کروی دارد و به توسط قسمتی از استخوان به نام گردن استخوان ران به قسمت های پایینتر میچسبد.

زاویه بین گردن و تنه استخوان ران مهم بوده و در بعضی بیماری ها تغییر میکند.

این زاویه بطور طبیعی در حدود 125 درجه است.

شکستگی گردن استخوان ران که اعلب در سنین بالا به دنبال استئوپورز دیده میشود اغلب نیاز به جراحی دارد.

در پایین تر از سر استخوان ران دو برجستگی دیگر به نام های تروکانتر بزرگ Greater trochanter و تروکانتر کوچک Lesser trochanter قرار دارند.

این دو برجستگی محل اتصالات عضلات قوی اطراف مفصل ران هستند.

در انتهای دیستال استخوان ما کوندیلهای داخلی وخارجی را داریم که در ناحیه زانو قرار دارند.

 

لگن و ران دو بخش متصل در اندام تحتانی هستند.مشکلات آناتومیکی و غیر آناتومیکی در هر یک میتواند تاثیرمهمی در نحوه ی قرارگیری این دو بخش داشته باشد.

 

چرخش استخوان ران به داخل

چرخش استخوان ران به داخل

نویسنده مطلب: فیزیوتراپیست محمدرضا جان پور چرخش استخوان ران به داخل چرخیدن استخوان ران به داخل در دوران جنینی علت اصلی بروز این عارضه است. این دفورمیتی مادرزادی که آنته...