دسته: مچ دست و انگشتان

مچ دست و انگشتان

مچ دست

مچ دست نام بندگاهی از بدن است که در بین کف دست و ساعد و یا کف پا و ساق پا قرار دارد

استخوانهای مچ

در ردیف ابتدایی مچ دست ، چهار استخوانچه وجود دارد

به ترتیب از طرف شست به طرف انگشت کوچک عبارتند از زورقی ، هلالی ، هرمی ، نخودی .

در ردیف انتهایی هم چهار استخوانچه قرار دارد

به ترتیب از طرف شست به طرف انگشت کوچک عبارتند از چهارپهلو ، ذوزنقه‌ای ، سَرسان و چنگکی.

انگشت دست نام انگشتان انتهایی دست است که در انسان شامل ۵ انگشت در هر دست می‌شود (در مجموع ۱۰ انگشت).

انگشتان دست به جز انگشت شست که فقط ۲ بند دارد، دارای سه استخوان مجزا هستند که بین آن‌ها مفصل وجود دارد

در انتهای آن‌ها ناخن قرار دارد. انگشتان دست دارای استخوان هستند و در انتهای آن‌ها ناخن وجود دارد.
نام انگشتان دست انسان عبارت است از

  1. شست
  2. انگشت اشاره
  3. انگشت میانی
  4. انگشت حلقه
  5. انگشت کوچک

 

فیزیوتراپی سندرم تونل کارپال

فیزیوتراپی سندرم تونل کارپال

نویسنده مطلب: فیزیوتراپیست محمدرضا جان پور فیزیوتراپی سندرم تونل کارپال   فیزیوتراپی یکی از درمان های ایمن و موثر در درمان سندرم تونل کارپال است. درمان‌های فیزیوتراپی برای کاهش علائم...

شکستگی استخوان ناوی مچ دست

شکستگی استخوان ناوی مچ دست

نویسنده مطلب: فیزیوتراپیست محمدرضا جان پور شکستگی استخوان ناوی مچ دست شکستگی استخوان ناوی یا اسکافوئید مچ دست یکی از آسیب های شایع مچ دست است که اغلب در اثر زمین خوردن...