فلج مغزی

فروردین 9, 1396
کاربردهای فیزیوتراپی

راهکارهای توانبخشی بیماران فلج مغزی

راهکارهای توانبخشی بیماران فلج مغزی فلج مغزی عارضه ای است که به علت آسیب مغز در اثر عواملی مانند عفونت، سکته مغزی، آسیب ناشی از نرسیدن اکسیژن مغز (قبل از تولد، در هنگام تولد و بعد از آن تا دوسالگی) رخ […]
شهریور 28, 1395
فلج مغزی چیست؟دلایل و روشهای تشخیص آن را بدانیم

فلج مغزی چیست؟دلایل و روشهای تشخیص آن

فلج مغزی تاخیر در مراحل رشد حرکتی کودک ممکن است اولین علامت فلج مغزی یا Cerebral Palsy یا باشد. فلج مغزی (cp) مشکل در بخش هایی از مغز است که مسئول کنترل حرکت هستند و اگر مغز در اوایل زندگی آسیب دیده […]