دسته: اخبار پزشکی

اخبار پزشکی

اخبار پزشکی به روز و جذاب برای مخاطب در این دسته قرار میگیرد.

اخبار پزشکی از جمله اخبار پرطرفدار است.

سعی میکنبم اخبار پزشکی مهم را با توجه دامنه ی وسیع اطلاعات پزشکی انتخاب نموده و در اختیار مخاطبین قرار دهیم.

مطالب پزشکی را با اولویت مطالب جذاب روز دنیا در این دسته قرار میدهیم.

در حرفه پزشکی، پزشکان با استفاده از قضاوت بالینی، بیمار را جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری ارزیابی می‌کنند.

عملکرد بالینی

معمولاً مراحل شرح حال، معاینه فیزیکی، تهیه فهرست مشکلات، مشخص کردن تشخیص‌های افتراقی، بررسی‌ها انجام میگردد.

یشرفت‌های روزمره علم و گسترش قابل توجه دامنه دانش پزشکی و شناخت بشر از بیماری‌ها

منجر به تخصصی شدن پزشکی و تقسیم آن به رشته‌های مختلف شده است.

با این حال کماکان ارائه خدمات پزشکی در بیشتر جوامع از سطح مراقبت‌های اولیه بهداشتی، با تمرکز روی عملکرد پزشکان عمومی و پزشکان خانواده شروع می‌شود و بسته به نیاز در سیستم ارجاع بیماران به سطوح دوم و سوم که خدمات پزشکی تخصصی‌تر را ارائه می‌دهند ارجاع می‌شوند.

پزشکی مدرن با انتقاداتی هم مواجه است از جمله عدم دسترسی مناطق محروم و طبقه کم درآمد بعضی جوامع به خدمات پزشکی گران‌قیمت که در این راه سازمان‌هایی همچون سازمان جهانی بهداشت با تعیین سیاست‌های جهانی و ایجاد مسئولیت در کشورها و سیاستمداران نسبت به سلامت سعی در رفع این نقیصه را دارند.