دسته: تغذیه و رژیم درمانی

تغذیه و رژیم درمانی

تغذیه و رژیم درمانی از جمله رشته های پر اهمیت در جامعه امروزی است

معرفی رشته تغذیه

اگر به علم تغذیه علاقه مند هستید و دوست دارید به دیگران در داشتن جسم و روحی سالم کمک کنید، این شغل می تواند برای شما مناسب باشد.
انسان برای بقای خود نیازمند غذا است. خوردن یکی از نیازهای ذاتی بشر می باشد.

داشتن تغذیه مناسب به طول عمر و سلامت جسمی و روحی افراد کمک زیادی می کند.

علم تغذیه افراد را در رسیدن به یک تغذیه مناسب یاری می کند.

رژیم‌ درمانی‌، اصول‌ علم‌ تغذیه‌، ارزش‌ مواد غذایی‌ و نحوه‌ تغذیه‌ مناسب‌از موارد مهم در علم تغذیه می باشند.

رژیم‌ درمانی‌ نیز نوع‌ رژیم‌ غذایی‌ لازم‌ در بیماری‌های‌ مختلف‌ را مشخص‌ می‌کند.

اصول‌ علم‌ تغذیه‌ بررسی‌ می‌کند که‌ چه‌ فرآیندی‌ روی‌ مواد غذایی‌ خورده‌ شده‌ انجام‌ می‌گیرد تا جذب‌ یا دفع‌ شود.

ارزش مواد غذایی، میزان ویتامین ها، املاح و سایر مواد مفید درون خوراکی ها را مشخص کرده و آنها را از نظر ارزش غذایی طبقه بندی می کند. رسیدن به یک برنامه غذایی مناسب را شاید بتوان هدف اصلی علم تغذیه دانست.