فیزیوتراپی زانو

آبان 18, 1396
پارگی رباط صلیبی زانو 

پارگی رباط صلیبی زانو

پارگی رباط صلیبی زانو  رباط‌ها گروهی از بافت‌های همبند فیبر مانند هستند که دور مفصل قرار دارند و حرکت مفصل را محدود کرده و از آن محافظت می‌کنند. رباط‌ها در برابر کشش مقاوم هستند. وقتی رباط‌ها دچار آسیب یا پاره […]
آبان 7, 1396
فیزیوتراپی

کاربردها و فواید مهم فیزیوتراپی

” کاربردها و فواید مهم فیزیوتراپی “ کاربردها و فواید مهم فیزیوتراپی را بشناسیم ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ شاخه ای از علوم توانبخشی و پزشکی و ﺷﯿﻮه اي در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ – ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ اي و اﺳﮑﻠﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات […]
آبان 6, 1396
تزریق پلاسمای غنی از فاکتور رشد

تزریق پلاسمای غنی از فاکتور رشد

” تزریق پلاسمای غنی از فاکتور رشد “ (PRGF) روشی نوین در بهبود آرتروز زانو است. دبیر انجمن طب فیزیکی‌ و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران ضمن اعلام برگزاری چهارمین سمپوزیوم تازه های آرتروز زانو گفت: تزریق پلاسمای غنی از فاکتور […]